Välkommen till Förskolan Glasbjörken

Förskolan Glasbjörken har en underbar gård där det finns allt -en skogsbacke med myrstack och fågelbon som vi studerar året om. På vintern åker vi skridskor på rinken eller i LW hallen. Varje vecka går vi i skogen och upptäcker naturens växlingar.

Vi arbetar mycket i smågrupper för att få tillfälle att se och prata med alla barn.Inget barn går osett igenom dagen hos oss.

Vår verksamhet bygger på fyra stöttestenar – drama – musik- skapande- och idrott. V i  arbetar tematiskt över alla fyra områden   Varje vår har vi en vernissage där vi visar  föräldrar vad vi arbetat med.

Det är barnen som styr och bestämmer innehållet i vår verksamhet genom att vi pedagoger ser vad barngruppen har för intresse just nu och efter detta intresse lägger vi pedagoger upp verksamheten utifrån Lpfö98 och Förskoleplanen för Stockholms stad. Varje år ser olika ut  beroende av barngruppens behov och intresse.