Personal

Mikael Sandblom -Förskollärare/Rektor

Linn Baum  -Förskollärare

Nadin Sabah – Barnskötare

Nivin Fatohi – Barnskötare

Astrid Sandblom – Resurspedagog

 

 

All personal har informerats om tystnadsplikt och sekretess.

All personal är informerade om anmälningsplikten och vad den innebär.

All personal har utdrag ur polisens registerutdrag för förskolan.