Personal

Anne-Christine Sjökvist, Förskollärare

Katarina Falinger, Barnskötare

Linn Baum, Pedagog/Skådespelare/barnskötare  -studerar till förskollärare en dag i veckan klar 2018 / arbetar 4 dagar i veckan

Kristina Sjöberg musikpedagog/förskollärare tjänstledig till den 15/1 2016

Moa Sjökvist, Pedagog föräldraledig från den 24/8 2015

Mikael Sandblom studerar till förskollärare  en dag i veckan arbetar fyra dagar i veckan  klar dec  2015

Jennie Lindblom barnskötare

Farhana Malic barnskötare

All personal har informerats om tystnadsplikt och sekretess.

All personal är informerade om anmälningsplikten och vad den innebär.

All personal har utdrag ur polisens registerutdrag för förskolan.