Personal

Anne-Christine Sjökvist, Förskollärar, förskolechef

Linn Baum, Pedagog/Skådespelare/barnskötare  -förskollärare

Nadin Sahib – barnskötare

Moa Guting barnskötare föräldraledig

Mikael Sandblom -förskollärare

Sally Kahn vikarie för Moa Guting

 

All personal har informerats om tystnadsplikt och sekretess.

All personal är informerade om anmälningsplikten och vad den innebär.

All personal har utdrag ur polisens registerutdrag för förskolan.