Ansökan

Vill du ha en plats på Förskolan Glasbjörken?

Vi tillhör den gemensamma kön.

Då söker du plats via Skärholmens stadsdelsförvaltning och den kommunala förskolekön.
Detta kan man göra via webben www.stockholm.se/skarholmen
Du kan också komma och besöka oss, ring och boka tid. Du är alltid välkommen!
Förskolan har öppettider efter utbildningsförvaltningens bestämmelser, 06.30-18.30, men vi anpassar öppettiderna efter barnens schematider.