Arbetssätt

Glasbjörken arbetar Reggio Emilia inspirerat. Vi sätter barnet och dess kunskaper i fokus och uppmuntrar till eget forskande och lärande. Vi tror på att barnet har en egen drivkraft att hitta vägen till eget lärande om bara miljön och pedagogerna är de rätta. Miljön anpassar vi efter barngruppen och när vi arbetar med ett projekt vet vi inte alltid vart de ska gå eftersom det är barnen som är drivkraften och som håller igång projektet.

Det är inte målet som är det viktiga utan vägen dit som leder till nya kunskaper. Genom dokumentation får vi pedagoger syn på vad barnen håller på med och vi utmanar den till fortsatt forskande via materiel ,miljön etc. Vi pedagoger tar ett steg tillbaka och dokumenterar vad barnet gör och stöttar och pushar till fortsatt utveckling

Reflektion och möten leder till nya kunskaper och det är därför det är viktigt att vi vuxna ser till att den tiden finns antingen barn- barn eller vuxen – barn.

Genom att vara en tydlig, flexibel och klar pedagog som har en öppen dialog med barnet och finns till hands som en trygg och stabil person skapar vi förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi strävar efter att barnen ska se varandra och använda varandras kunskaper.

Barn kan mycket mer än vi vuxna tror bara de rätta stigarna är upptrampade!