Läroplan

Glasbjörken arbetar efter Lpfö 98 – vilket är en läroplan för förskolan och ett styrdokument som beskriver hur alla förskolor ska arbeta . I Stockholm finns även en förtydligande läroplan – Förskoleplanen för Stockholms stad som lyfter fram och prioriterar matematik kommunikation, kultur och olikheter som tillgång.

Läroplanen utgår ifrån förskolans värdegrund och som alla som arbetar inom förskolan kontinuerligt diskuterar och utvärderar.

Förskoleplanen anger mål och riktlinjer inom vissa specifika områden.

Vårt uppdrag är att ge barnen en grund för ett livslångt lärande och ge barnen de bästa förutsättningar för att det ska bli roligt, stimulerande, lärorikt och pedagogiskt för alla barn inom förskolan och att alla förskolor ska ha ett liknande pedagogiskt innehåll.

Vår verksamhet är upplagd i ett Lotusdiagram som omfattar hela läroplanen för förskolan.Där kan vi kontinuerligt utvärdera ochse till att läroplans alla delar finns med i vår verksamhet.

Vi utvärderar vår verksamhet med samma verktyg som de kommunala förskolorna använder – kvalitetsindikatorn.

Glasbjörken utvärderar sin verksamhet varje år och förändrar verksamhet och planeringar utifrån barngruppens utseende och behov.