Läroplan

Förskolan Glasbjörken arbetar efter Lpfö 18 – vilket är det styrdokument som beskriver hur alla förskolor ska arbeta.

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf