Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap §8 skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som icke motsvarar dina förväntningar på förskolan eller pedagoger skall du i första hand framföra detta till ditt barns pedagoger. Om problemet kvarstår kan du vända dig till rektor Mikael Sandblom.
Vill du inte göra det muntligt kan du maila ditt klagomål till mikael@forskolanglasbjorken.se

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Kan inte förskolan lösa det på pedagognivå har rektor 10 dagar på sig att ge svar på klagomålet. Ibland kan vi behöva mer än 10 dagar, men då informeras du om detta.

Vad händer med klagomålen?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till Mikael Sandblomoch vilka åtgärder som vidtagits.