Verksamhet

Förskolan Glasbjörken består av en avdelning med max 19 barn.

Förskolan har en egen stor gård med tillhörande skogsbacke. Gården är variationsrik i sin miljö och här finns utmaningar för alla åldersgrupper.
Vi arbetar mycket med skapande och vistas mycket utomhus på våran fina gård eller i skogen.

Varje vecka har vi idrott och rörelse och när vintern kommer åker vi skridskor på uterinken på Sätra IP eller i ishallen som ligger ett par stenkast bort.
En gång i veckan går vi till skogen i små grupper för att utforska och upptäcka nya miljöer. Varje åldersgrupp har egna skapardagar en gång i veckan då vi medvetet arbetar med färg och form, och med en stor variation av olika material.
Vi har även musiksamlingar en gång i veckan. Då provar vi på ramsor, spelar olika instrument, sjunger, dansar och rimmar tillsammans. Vi har även drama, då utforskar vi olika estetiska utrycksätt med utgångspunkt i fantasi, kreativitet och lek.

Alla aktiviteters innehåll styrs till största delen av barnens behov och intressen.